gelisim_psikolojisi

Denver II Gelişim Testi, çocukların gelişim düzeylerini değerlendirmek için kullanılan bir tarama testidir. Bu test, 0-6 yaş arasındaki çocukların motor, dil ve sosyal becerilerini ölçmek amacıyla tasarlanmıştır.

Denver II Gelişim Testi, çocuğun yaşına göre beklenen gelişim düzeylerini ölçer. Test, çocukların sağlıklı bir şekilde büyüdüğünden emin olmak için düzenli aralıklarla yapılabilir. Ayrıca, çocuklarda gelişiminde gecikme veya bozukluk olabileceğinden şüphelenen doktorlar, psikologlar ve eğitimciler tarafından da kullanılabilir.

Test, genellikle 4 ana alandan oluşur: Gross Motor (büyük motor), Fine Motor (ince motor), Dil ve Sosyal. Her alan, çeşitli becerileri değerlendiren alt testlere ayrılmıştır. Örneğin, Gross Motor alanı, çocuğun yürüme, koşma ve zıplama gibi büyük hareket becerilerini değerlendirmek için tasarlanmıştır. Fine Motor alanı, çocuğun parmak becerileri, el-göz koordinasyonu ve el kaslarının gücünü değerlendirmek için tasarlanmıştır. Dil alanı, çocuğun sözcükleri anlama, konuşma ve anlatım becerilerini değerlendirmek için tasarlanmıştır. Sosyal alan, çocuğun başkalarıyla etkileşim kurma, oyuncaklarla oynama ve diğer sosyal becerilerini değerlendirmek için tasarlanmıştır.

Test, çocuğun hangi gelişim düzeyinde olduğunu belirlemek için genellikle kısa bir sürede yapılır. Sonuçlar, çocuğun gelişimini değerlendiren bir grafikle sunulur. Bu grafik, çocuğun yaşı ve test sonuçlarına göre normal bir gelişim çizgisi gösterir ve çocuğun gelişim düzeyinin diğer çocuklarla karşılaştırılmasına olanak tanır.

Ancak Denver II Testi, bir çocuğun tam bir gelişim profilini sunmaz ve sadece tarama amaçlıdır. Test sonuçları, çocuğun belirli bir alanda zayıf olduğunu gösteriyorsa, daha kapsamlı bir değerlendirme yapmak için çocuğun bir uzmana götürülmesi önerilir.