Gösteriliyor 1
fenomenolojik_psikoloji

Fenomenolojik Psikoloji

Fenomenolojik psikoloji, Avusturyalı filozof Edmund Husserl tarafından geliştirilen bir felsefi yöntem olan “fenomenoloji”den esinlenir. Fenomenoloji, bireylerin algıladığı dünyanın doğası ve gerçekliği hakkında bir anlayış geliştirmek için, bireylerin algılamalarını doğrudan deneyimlemelerine odaklanır. Fenomenolojik psikoloji, bu felsefi yaklaşımı, psikolojik süreçleri ve deneyimleri anlamak için kullanır. Fenomenolojik psikolojinin temel prensiplerinden biri, bireylerin deneyimlerinin kişisel ve öznel olduğudur. Bu …