Gösteriliyor 1

Sınırlı süreli şema terapi müdahale programının panik bozukluk belirtileri üzerine etkisi

Bu çalışma İstanbul Doğuş Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora programı öğrencisi Uzm. Psikolog Emine Erken tarafından Dr. Öğrt. Üyesi Serhat Yüksel danışmanlığında doktora tezi kapsamında yürütülmektedir. Araştırmanın amacı Panik Bozukluk hastalarına yönelik Şema Terapi Müdahale Programı geliştirmek ve geliştirilen programın etkinliğini araştırmaktır. Çalışmaya Panik Bozukluk tanısı almış 18-45 yaş aralığında kişiler katılabilecektir. Yapılacak çalışmalar kapsamında katılımcılar …